“Sổ tay điện tử cho các sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP là một chương trình nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, đồng thời cũng là một giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.

 

 

Ảnh: Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp

Nhằm mở rộng việc quảng bá các sản phẩm OCOP, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp hiện đang xây dựng “Sổ tay điện tử cho các sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp” để quảng bá để quảng bá trên các Trang thương mại điện tử của Trung tâm và trong các sự kiện xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư.

Thông tin đăng ký sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên theo mẫu đính kèm và gửi lại về Trung tâm trước ngày 22/10/2021 theo địa chỉ sau:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

Số 01 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phòng Thông tin Thị trường: Điện thoại: 0277 3878389

Email: tmdldt@dongthap.gov.vn

Người liên hệ: Phạm Đức Hòa: 0917953899; Huỳnh Tấn Phúc:  0983255225, Email: phucdotip@gmail.com

 

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Số 10 Lê Thị Riêng, P. 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn