null Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Trang chủ Tin tức

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông, lâm, thủy sản trong tỉnh đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan; đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành nông nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững.

Theo đó, nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đạt 100%; truyền thông, quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm được thực hiện. Đạt 93% cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B. Đạt 83% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2020; tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản với các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn tiếp diễn.

Cùng với đó, đẩy mạnh rà soát, đề xuất loại bỏ các loại vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng, an toàn khỏi danh mục được phép sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; nhân rộng, mở rộng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Nguồn: 109/KH-UBND

Văn Khương

Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn