null Bộ Công thương ban hành kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025

Trang chủ Tin hoạt động

Bộ Công thương ban hành kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025

Ngày 10/8/2020, Bộ công thương ban hành Kế hoạch số 2024/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025 góp phần phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp định thương mại tự do.

Trong đó, đặt ra mục tiêu duy trì tốc độ xuất khẩu ở mức 5%-10% cho nhóm mặc hàng chủ lực thông qua trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, phối hợp với các ngành hàng để hướng dẫn xuất khẩu, giám tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm được xúc tiến, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, kim ngạch và thị phần xuất khẩu của nganh hàng, từng bước khẳng định vị trí cảu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. bao gồm 11 nhóm ngành hàng trọng tâm: Nhóm Nông sản thực phẩm, nhóm Công nghiệp chế biến, phần mềm. 

Tập trung vào các thị trường trọng tâm như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và thị trường các nước đối tác đã ký kết FTA với Việt Nam như EU, các nước CPTPP (Canada, Mexico), Nhật Bản, Hàn Quốc,.. và thị trường ASEAN.

Để thích ứng các kịch bản và giải pháp phục hồi nền kinh tế do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác xúc tiến thương mại, một số định hướng điều chỉnh cấp thiết bao gồm: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu, quản bá thương hiệu thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số; tăng cường triển khai các hình thức xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh trực tuyến (B2B online); triển khai đề án "Tổ chức kết nối giao thương trực tuyến trên các ứng dụng internet(webinnar)",...

chi tiết Kế hoạch vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Tấn Phúc

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn