Xuất bản thông tin

null Giá lúa gạo tăng

Trang chủ Thông tin thị trường

Giá lúa gạo tăng

Giá lúa gạo ở nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có xu hướng tăng khá trong khi cà phê đã mất đà tăng giá của thời gian qua và thậm chí đi xuống.

Tuần qua (ngày 27/7 - 1/8), giá lúa gạo ở nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có xu hướng tăng khá do vụ Hè Thu ở nơi đây đã cơ bản thu hoạch xong, nguồn cung thấp.

Hiện nay, lúa Hè Thu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long sắp qua mùa thu hoạch, nguồn cung giảm. Giá lúa bắt đầu nhích lên và lúa gạo xuất khẩu có xu hướng phục hồi.

Tại tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ giá lúa tươi giống Đài Thơm 8 tăng giá khá mạnh 5.700 đồng/kg, cao hơn 200-300 đồng/kg so 2 tuần trước. Lúa OM5451 giá 5.300-5.400 đồng/kg, OM6976 giá 5.300-5.400 đồng/kg. Lúa IR 50404 giá 5.100-5.200 đồng/kg, tăng 150-200 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa tươi thường ngày 31/7 ở đây từ 5.400-5.500 đồng/kg, tăng khoảng 300 đồng/kg so với tuần trước, lúa Jasmine 5.800-6.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, lúa OM từ 5.600-6.000 đồng/kg, tăng 300-400 đồng/kg. Như vậy, nhìn chung các loại lúa đều có giá tăng từ 200-400 đồng/kg so với tuần trước.

Trong khi đó, giá gạo tại nơi đây vẫn ổn định so với tuần trước. Giá gạo thường tại An Giang ở mức 10.800-11.500 đồng/kg, gạo thơm Jasmine 14.600-15.500 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 16.500 đồng/kg, gạo Nhật 22.500 đồng/kg...

Theo Trung Tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại-Bộ Công Thương, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng do nguồn cung gạo nguyên liệu IR 504 còn ít. Có lẽ vì đó mà giá lúa tươi tại An Giang tăng.

Hiện các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung tăng diện tích lúa Thu Đông để đón thời cơ giá thị trường đang tốt, tình hình thời tiết, nguồn nước được dự báo thuận lợi.

Đến ngày 15/7, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 215.600ha lúa Thu Đông, bằng 102,2% cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lúa Thu Đông đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh đến làm đòng, sinh trưởng và phát triển khá.

Bộ Công thương