Xuất bản thông tin

null Đào tạo trực tuyến Logistics với thương mại nông sản

Trang chủ Tin hoạt động

Đào tạo trực tuyến Logistics với thương mại nông sản

Tiếp tục các hoạt động đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp thành viên, VIDA phối hợp cùng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Viện nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam (VLI) và Tập đoàn FPT phối hợp tổ chức buổi đào tạo số 02 với chủ đề “Logistics chuyên sâu cho doanh nghiệp nông nghiệp số ”, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian, hình thức:
- Thời gian: 08h30 đến 11h30, thứ Bảy ngày 15/8/2020
- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Webex (Văn phòng sẽ có hướng dẫn đăng nhập chi tiết)
2. Thành phần tham dự:
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và logistics
3. Nội dung (chi tiết Agenda đính kèm)
4. Chi phí: Miễn phí
Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước 15h00, thứ 5 ngày 13/8/2020 theo link: https://bit.ly/3a2o0w9
Chi tiết liên hệ: Nguyễn Thành Nam (số điện thoại: 0984098966, email: namnt@vida.net.vn).

Bộ công thương