null Nhiệm vụ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiệm vụ tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP Đồng Tháp

Ngày 03/8, Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020 đã ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Hội đồng, đồng thời thành lập Tổ giúp việc.

Sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp được công nhận năm 2019

Theo đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020 có chức năng tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm theo Bộ Tiêu chí của Trung ương, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh) là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm; hướng dẫn trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, tổng hợp kết quả tiếp nhận sản phẩm, hỗ trợ tham mưu việc đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh là Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2020 sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, tham mưu Chủ tịch Hội đồng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy công nhận sản phẩm OCOP theo quy định.

Nguồn: 1210/QĐ-UBND-HC73/QĐUBND-TL

Nguyệt Ánh

dongthap.gov.vn

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến, Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vnSố lượt truy cập: 22087397