Xuất bản thông tin

null Phê duyệt kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trang chủ Tin tức

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 20/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 (tháng 4/2020) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Thanh Bình, Hồng Ngự, Tân Hồng.

Tổng số hộ được hỗ trợ là 1.633  hộ, tương đương số tiền hỗ trợ là hơn 1,6 tỷ đồng. Nhiều nhất là thành phố Cao Lãnh 771 hộ, huyện Lai Vung 230 hộ, huyện Châu Thành 266 hộ, huyện Thanh Bình 212 hộ, huyện Hồng Ngự 137 hộ, huyện Tân Hồng 17 hộ.

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 03 tháng.

Văn Khương

dongthap.gov.vn