null Giới thiệu Gương điển hình tiên tiến quý III năm 2022 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Giới thiệu Gương điển hình tiên tiến quý III năm 2022 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Giới thiệu Gương điển hình tiên tiến quý III năm 2022 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Lương Văn Phú
Địa chỉ: Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Số 10 Lê Thị Riêng, P. 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn