Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian xét chọn DN xuất khẩu uy tín năm 2019

Trang chủ Thông tin thị trường

Gia hạn thời gian xét chọn DN xuất khẩu uy tín năm 2019

Ngày 13/3/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1776/BCT-XNK về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019. Theo đó, các cơ quan, tổ chức xét chọn phải gửi kết quả về Bộ Công Thương muộn nhất là ngày 30/4/2020, sau thời hạn này kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức xét chọn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xác minh và hoàn thiện hồ sơ của DN bị kéo dài, dẫn tới không đáp ứng về thời gian xét chọn theo quy định. Do vậy, để công tác xét chọn đảm bảo chất lượng, đúng quy định và tạo điều kiện cho các DN tham gia đầy đủ chương trình “DN xuất khẩu uy tín năm 2019”, Bộ Công Thương xin thông báo lùi thời hạn gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương (qua Cục Xuất nhập khẩu) chậm nhất là ngày 30/5/2020.

Công văn 3141/BCT-XNK

http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/54_59836/Gia-han-thoi-gian-xet-chon-DN-xuat-khau-tuy-tin-nam-2019.htm